Systémová řešení - silniční tunely

Silniční tunely

RCD Radiokomunikace vyrábí vlastní stavebnicový systém, tzv. distribuční systém DS, určený pro rádiové pokrytí silničních a železničních tunelů. Systém umožňuje distribuci simplexních i duplexních rádiových signálů v kmitočtových pásmech od 30 MHz do 3 GHz podle požadavků a zadání zákazníka. Rádiové signály jsou v závislosti na délce a trase tunelu vyzařovány pomocí vyzařovacího kabelu nebo antén. Systémy opakovačů a zesilovačů bývají propojeny na delší vzdálenosti optikou, na krátkou vzdálenost koaxiálními kabely. Celý systém je monitorován z centrálního dispečinku. 
 

 

Konkrétní řešení rádiového pokrytí tunelu závisí hlavně na jeho délce a frekvencích, které jsou v tunelu šířeny. Distribuční systém (DS) zajišťuje spojení s nejbližší základnovou stanicí (BTS) nebo s více základnovými stanicemi a zároveň předává zesílený rádiový signál do tunelu, kde je šířen pomocí vyzařovacího kabelu (VK). Distribuční systém tvoří pasivní prvky, tj. filtry, diplexery a duplexery, a aktivní prvky, tj. zesilovače, aktivní filtry, a atenuátory, nezbytné pro zpracování signálů a jejich sdružení do antén nebo vyzařovacího kabelu. Kabelové zesilovače (Z) hradí ztráty vzniklé podélným útlumem vyzařovacího kabelu. Celá konfigurace systému a případné použití kabelových zesilovačů je řešeno v rámci "Projektu rádiového pokrytí tunelu" dle zadání zákazníka. RCD Radiokomunikace zajistí komplexní dodávku rádiového systému na klíč včetně předprojektových měření, projektu, instalace, oživení systému a závěrečných měření pokrytí a konečné certifikace.