Systémová řešení - Tunely a stanice metra

Tunely a stanice metra

RCD Radiokomunikace vybudovala v metru PRAHA, které má v současné době 57 stanic propojených 115 km tunelů, několik rádiových sítí. Tyto rádiové sítě pracují ve frekvenčních pásmech od 160 MHz do 960 MHz. Problematika rádiového pokrytí tunelů metra je obdobná, jako u pokrytí železničních tunelů. Veškeré postupy se řídí speciální legislativou určenou pro Drážní dopravu a podléhají schválení Drážního úřadu.


Průřezy tunelových profilů jsou obdobné a platí zde podobná pravidla šíření rádiových signálů jako v metru. Pokrytí tunelů rádiovými signály se provádí vyzařovacími kabely umístěnými na boku tunelů v úrovni oken. Ochrana vyzařovacích kabelů se musí řešit pečlivě s ohledem na vysoké napětí trakčního vedení v tunelu. Rádiové pokrytí stanic metra je prováděno pomocí DAS (vyváženým anténním systémem složeným z diskrétních antén propojených sítí koaxiálních kabelů).


Pro všechny sítě zajistila dodávku na klíč včetně:

 

  • Předprojektových rozborů a rádiových měření.
  • Návrhu systému.                              
  • Projektové přípravy.
  • Návrhu, vývoje a výroby speciálních dílů.
  • Realizace systému.
  • Měření rádiového pokrytí metra po realizaci.
  • Měření rádiové kompatibility ve vztahu k ostatním systémům metra konečná certifikace.
  • Konečná certifikace.

RCD Radiokomunikace zajišťuje servis rádiových systémů 24 hodin denně 7 dní v týdnu v režimu hotline.

 

Radiová síť v metru Praha (služba) Frekvenční pásmo
Služební rádiová síť DP 160 MHz
Integrovaný záchranný systém TETRAPOL 400 MHz
Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy - TETRA 400 MHz
Tři operátoři - GSM 960 MHz