RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Digitální rozdělený repeater

DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÝ REPEATER

Existence rádiového signálu mobilních operátorů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v terénu, ulicích, budovách je důležitou součástí zajištění bezpečnosti osob i majetku.

Cílem rádiových sítí mobilních operátorů je ozářit prostor s maximální hustotou obyvatel, tj. velká města a aglomerace. Naproti tomu na spojení složek IZS je společenskou objednávkou kladen důraz nejen na místa s vysokou hustotou obyvatel, ale zejména na ozáření prostor s důležitou infrastrukturou státu. Jedná se například o komunikace, tunely, metro a další infrastrukturní objekty. Tak jako je u mobilních operátorů prioritou kapacita spojení pro co největší počet uživatelů, pro spojení složek IZS je prioritou ozáření co největšího území i tvarově neobvyklých terénních profilů a budov. Kapacita spojení není u složek IZS hlavní prioritou jako u mobilních operátorů, protože počet uživatelů, tj. policistů, hasičů a záchranářů je omezený a spojení v rádiové síti IZS je organizované.

Protože repeater, který sice nezvýší kapacitu sítě, ale významně rozšíří území pokryté signálem, je navíc řádově levnější než základnová radiostanice, je použití repeaterů základem velkého množství projektů.

Jak v podzemních, tak i ve venkovních prostorách bývají zdroj signálu, tj. základnová stanice, a cílový vykrývaný prostor často vzdáleny od sebe až několik kilometrů. Zajistit dostatečné pokrytí cílového prostoru pomocí klasického repeateru se dvěma poblíž sebe umístěnými anténami je proto velmi obtížné.

Řešením je tzv. rozdělit repeater na dvě části a tyto části propojit analogovou vysokofrekvenční trasou, typicky optickým vláknem nebo koaxiálním kabelem.

Příklad řešení ve venkovních prostorách

Obr.1 Současný stav

Obr.2 Nové řešení