RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

SÁZÍTE NA DLOUHOLETOU JISTOTU PRÁCE
NA ŠPIČKOVÝCH CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH?

HLEDÁME PROJEKTANTY
A MONTÁŽNÍKY RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ.

Kontakt: Petr Němeček
+420 724 583 596
nemecek@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!


Digitální rozdělený repeater

DIGITÁLNÍ ROZDĚLENÝ REPEATER

Existence rádiového signálu mobilních operátorů a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v terénu, ulicích, budovách je důležitou součástí zajištění bezpečnosti osob i majetku.

Cílem rádiových sítí mobilních operátorů je ozářit prostor s maximální hustotou obyvatel, tj. velká města a aglomerace. Naproti tomu na spojení složek IZS je společenskou objednávkou kladen důraz nejen na místa s vysokou hustotou obyvatel, ale zejména na ozáření prostor s důležitou infrastrukturou státu. Jedná se například o komunikace, tunely, metro a další infrastrukturní objekty. Tak jako je u mobilních operátorů prioritou kapacita spojení pro co největší počet uživatelů, pro spojení složek IZS je prioritou ozáření co největšího území i tvarově neobvyklých terénních profilů a budov. Kapacita spojení není u složek IZS hlavní prioritou jako u mobilních operátorů, protože počet uživatelů, tj. policistů, hasičů a záchranářů je omezený a spojení v rádiové síti IZS je organizované.

Protože repeater, který sice nezvýší kapacitu sítě, ale významně rozšíří území pokryté signálem, je navíc řádově levnější než základnová radiostanice, je použití repeaterů základem velkého množství projektů.

Jak v podzemních, tak i ve venkovních prostorách bývají zdroj signálu, tj. základnová stanice, a cílový vykrývaný prostor často vzdáleny od sebe až několik kilometrů. Zajistit dostatečné pokrytí cílového prostoru pomocí klasického repeateru se dvěma poblíž sebe umístěnými anténami je proto velmi obtížné.

Řešením je tzv. rozdělit repeater na dvě části a tyto části propojit analogovou vysokofrekvenční trasou, typicky optickým vláknem nebo koaxiálním kabelem.

Příklad řešení ve venkovních prostorách

Obr.1 Současný stav

Obr.2 Nové řešení