RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

viz KONTAKTY

fax:

+420 466 415 376

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

 

HLEDÁME KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU!!

 - Programátora mikroprocesorů pro rádiové systémy

Kontakt: Ing. Libor Daněk
+420 725 039 773
danek@rcd.cz

- Montéra pro výstavbu a servis rádiových systémů na celém území ČR
Kontakt: Ing. Jaroslav Hlína
+420 602 660 245
hlina@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!!


Novinky

Aktuálně

 • Říjen 2018 - Do pražských tunelů s rádiem. RCD zrealizovala pokrytí tunelového komplexu Blanka a navazujícího Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka signálem čtyř FM rádií. Jedná se o již dříve přenášený Český rozhlas 1 – Radiožurnál, ke kterému nově přibyly Rádio Impuls, Rádio Blaník a Rádio City. Rozhlasové vysílání je jedním z bezpečnostních prvků v tunelech. Dispečer tunelu může přímo vstoupit do vysílání s mimořádným dopravním hlášením.

 

 •  Říjen 2018 - Rádiové pokrytí tunelu Ejpovice. RCD dle vlastního návrhu vyrobila, na zakázku dodala a na místě oživila a uvedla do provozu technologii pro rádiové spojení složek IZS v tunelu Ejpovice, nově otevřeném nejdelším železničním tunelu v ČR.

 

 • Říjen 2018 - RCD  se aktivně zúčastnila 28. ročníku Konference Radiokomunikace 2018. Ředitel divize vývoje a výroby Ing. Libor Daněk osobně přednesl odborný příspěvek na téma "Zkušenosti s rádiovým spojením v podzemních prostorách". Příspěvek vzbudil velký zájem účastníků konference a vyvolal množství doplňujících dotazů, které Ing. Daněk ochotně zodpověděl.

 

 • Duben 2018 - RCD bude v letech 2018 a 2019 dodávat úplné soubory výrobků pro rádiové pokrytí tří mrakodrapů ve WTC New York.

 

 • Březen 2018 - RCD vyvinula čtyřpásmový combiner pro tři mobilní operátory.

 

 • Červen 2017 - V druhém čtvrtletí 2017 byly nasazeny do ostrého provozu první kusy digitálních opakovačů BX502 sloužící pro rozšíření rádiového pokrytí komunikačního systému IZS (PEGAS).

 

 • Únor 2017 -  RCD představila vlastní řešení pro Internet věcí (IoT) na koferenci IoT Platform Meetup pořádáně společnostmi SimpleCell Networks a T-Mobile. Na konferenci byly prezentovány nejen naše možnosti pro sitě SIGFOX, ale také pro další bezdrátové technologie (např. Wi-Fi, GSM, LTE, LoRa, IQRF a meshové sítě v ISM pásmech).

 

 • Říjen 2016 - RCD představila na mezinárodní konferenci "Požární bezpečnost tunelů", konané v září 2016 v Rožnově pod Radhoštěm, nový lokalizační systém pro vyhledávání osob, který bude dodáván jako součást systémů pokrytí rádiovým signálem v tunelech a podzemních prostorech dodávaných naší firmou. Lokalizační systém je vyvíjen v rámci úkolů Centra kompetence podporovaného Technologickou Agenturou ČR a ve spolupráci s katedrou radioelektroniky elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.

 

 • Červen 2016 - RCD se dostala do finální fáze testování nového digitálního opakovače, který se chystá uvést na trh do konce roku 2016.

 

 • Únor 2016 - RCD dokončila design a projektování a následně zahájila realizaci výroby a dodávky technologie pro radiové pokrytí tunelového komplexu v Izraeli. Technologie bude instalována dle postupů definovaných RCD.

 

 • Prosinec 2015 – RCD dodala na klíč a uvedla 18.12. 2015 do zkušebního provozu pro mobilní operátory rádiový systém GSM, UMTS a LTE v tunelech metra na trase 5A.

 

 • Říjen 2015 – RCD se zúčastnila celkem tří tématických pracovních setkání s odborníky z oblasti investic, vědy a výzkumu a podnikání. Setkání uspořádal Pardubický kraj v partnerském Plzeňském domě v Bruselu. Více informací naleznete v následujícím článku.

 

 • Září 2015 - RCD  se aktivně zúčastnila 24. ročníku mezinárodní konference "Požární ochrana 2015". Ředitel divize vývoje a výroby Ing. Libor Daněk přednesl osobně odbornou přednášku na téma "Rádiové spojení složek IZS v rozsáhlých objektech" a spolu s týmem vývojových pracovníků odpovídal na následné dotazy.

 

 • Září 2015 – Byl předán tunel Blanka do provozu. V tunelu je instalovaná technologie vyvinutá a vyrobená v RCD. Technologie je určena pro ozáření tunelu signálem složek integrovaného záchranného systému.

 

 • Duben 2015 – RCD dodala na klíč a uvedla 17.4. 2015 do provozu rádiový systém GSM, UMTS a LTE pro mobilní operátory ve čtyřech stanicích metra na trase metra 5A.

 

 • Duben 2015 – RCD dodala na klíč a uvedla 17.4. 2015 do provozu rádiový systém pro Dopravní podnik a složky Integrovaného záchranného systému ve stanicích a tunelech metra na trase 5A.

 

 • V roce 2014 – Byl úspěšně dokončen 4-letý vývoj optického číslicového opakovače v projektu Digirep. Začátkem roku 2016 bude využit zejména v projektech ozáření prostor pro složky IZS.

 

 • Květen 2014 – Byl dokončen vývoj nové antény BD 811 pro službu LTE v pásmu 800 MHz. Anténa je vhodná zejména do oblastí se slabším signálem systému LTE.

 

 • Leden 2014 – RCD uzavřela se správou Krkonošského národního parku smlouvu na dodávku telemetrické technologie v rámci projektu Fauna Krkonoš. Cílem této části projektu je sběr a zpracování informací o migračních trasách, životních nárocích a chování krkonošské populace jelena lesního.Telemetrická technologie založená na systému GPS poskytuje informace o poloze jednotlivých kusů zvěře, jejích pohybových aktivitách a umožňuje dohledat jednotlivá zvířata v terénu prostřednictvím rádiových majáků.

 

 • Prosinec 2013 – RCD dokončila dle vlastního systémového a projekčního řešení pokrytí druhé části technologických prostor v tunelu Blanka pro Hasičský záchranný sbor a Technickou správu komunikací. Tunel Blanka bude dokončen v 5/2014.

 

 • Listopad 2013 – V současné době se testuje prototyp zařízení pro potlačení hluku v hovorovém signálu. Zařízení je koncipováno jako doplněk k radiostanicím a uplatní se např. při komunikaci z jedoucího vozidla, kdy hluk ve vozidle zhoršuje srozumitelnost komunikace.

 

 • Listopad 2013 – RCD dokončila dle vlastního systémového a projekčního řešení dodávku a instalaci pasivních anténních systémů pro zajištění pokrytí signálem pro Hasičský záchranný sbor v Obchodním centru Šantovka Olomouc a v Superpočítačovém centru IT4I v Ostravě.

 

 • Říjen 2013 – RCD na základě vlastního systémového návrhu a projektové dokumentace zajišťuje dodávku rádiového spojení pro složky Integrovaného záchranného systému v rádiové síti Tetrapol, složky Jednotného bezpečnostního systému Prahy v rádiové síti Tetra a Dopravní podnik v tunelech a stanicích metra VA.Jedná se o první tunely v metru, kde budou mít spojení složky IZS. Tím se výrazně zvýší bezpečnost cestující veřejnosti. Prodloužená trasa metra VA bude předána do provozu pravděpodobně v 10/2014.

 

 • Říjen 2013 – RCD zajišťovala instalaci nových anténních systémů na šesti krajských a okresních ředitelstvích Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby v rámci modernizace jejich spojovacích prostředků a datové infrastruktury.

 

 • Září 2013 – RCD dokončila instalaci anténního systému a opakovače signálu IZS v odbavovací hale Hlavního vlakového nádraží Praha.

 

 • Srpen 2013 – RCD zahájila druhou etapu instalace pokrytí další části technologických prostor v tunelu Blanka pro Hasičský záchranný sbor a Technickou správu komunikací. Tunel Blanka bude dokončen v 5/2014.

 

 • Červenec 2013– RCD se podílí na tvorbě projektové dokumentace další etapy výstavby Komplexního Bezpečnostního Systému v Metru Praha pro Dopravní podnik hlavního města Prahy.

 

 • Březen 2013 - RCD dokončila dle vlastního systémového a projekčního řešení pokrytí první části technologických prostor v tunelu Blanka pro Hasičský záchranný sbor a Technickou správu komunikací. Tunel Blanka bude dokončen v 5/2014.

 

 • Březen 2013 - RCD dokončila původní systémový návrh a projekční řešení rádiového spojení ve stanicích a tunelech metra na prodloužené trase metra A pro cestující veřejnost v rádiových sítích GSM, UMTS, LTE. Prodloužená trasa metra A bude předána do provozu v 10/2014.

 

 • Březen 2013 - RCD dokončila původní systémový návrh a projekční řešení rádiového spojení ve stanicích a tunelech metra na prodloužené trase A. Jedná se o spojení pro složky Integrovaného záchranného systému v rádiové síti Tetrapol, složky Jednotného bezpečnostního systému Prahy v rádiové síti Tetra a Dopravní podnik. Prodloužená trasa metra A bude předána do provozu v 10/2014.

 

 • Listopad 2012 – RCD se účastní projektu DIGIREP vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V rámci tohoto projektu v RCD proběhla výroba klíčových funkčních bloků demonstrátoru. Jednotlivé bloky se v současné době oživují. Probíhá vývoj a ladění software, který bude sloužit nejen pro otestování funkčnosti, ale i pro provedení praktických měření důležitých parametrů jednotlivých funkčních bloků i celého demonstrátoru.

 

 • Říjen 2012 – v RCD probíhá montáž cca 3.000 kusů minirepeaterů včetně ladění, oprav, testování a balení pro nadnárodní společnost COMMSCOPE, konkrétně pro jeho dceřinou společnost Andrew Wireless Systems GmbH se sídlem v Buchdorfu (Německo).

 

 • Září 2012 – v RCD probíhá výroba funkčních bloků demonstrátoru v rámci programu pro podporu výzkumu a vývoje TIP, vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. RCD se společně s Univerzitou Pardubice programu účastní od února 2011. Cílem společného projektu je vyvinout technologii univerzálního vysokofrekvenčního opakovače pro přenos rádiových služeb v podzemních a dalších uzavřených prostorách vysoké důležitosti.

 

 • Srpen 2012 – RCD zajišťovala dodávku systémů pro rádiové spojení v Královopolském silničním tunelu  v Brně. Jedná se o rádiovou síť pro složky IZS, speciální kanály pro Hasičský záchranný sbor a pro rádiovou síť města Brna, kterou využívá například Zdravotnická záchranná služba. Tunel byl otevřen v 8/2012, je součástí Velkého městského okruhu a má nejmodernější bezpečnostní vybavení.

 

 • Červen 2012 – v RCD proběhlo interní školení „Antény“. Obsah školení: technické parametry, dělení antén, speciální anténní systémy, anténní systémy na rádiových stanovištích a problémy okolo realizace stanovišť s mnoha základnovými stanicemi, vozidlové antény a jejich problematika, výběr stanovišť, měření rušení na stanovištích a interpretace výsledků měření, praktické zkušenosti s montáží antén na stanovištích, příčiny vzniku intermodulačních produktů na stanovištích a jejich minimalizace.

 

 • Květen 2012 – v RCD proběhlo interní školení „Útlumové plány vf signálů“. Obsah školení: šíření vysokofrekvenčního signálu po kabelu – útlum, zisk, výchozí podklady pro sestavení útlumového plánu, technické prostředky pro tvorbu útlumových plánů a jejich využití.