RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Novinky

 Novinky

  • 2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.
  • Listopad 2022 - Stíněná komora. Rozšířili jsme portfolio našeho VF přístrojového vybavení o novou stíněnou bezodrazovou komoru od renomované německé firmy Albatross. Základní pracovní rozsah je od 10kHz do 18GHz. Komora je rovněž vybavena automatickým polohovacím zařízením, které umožňuje pohodlně a velmi přesně provádět i měření vyzařovacích charakteristik antén. Tento typ měření je velmi užitečný zejména při vývoji menších rádiových zařízení s plně integrovanou anténou, kdy je výsledná charakteristika antény silně ovlivněna celkovou konstrukcí výrobku. Další využití najde komora i pro různá měření související s elektromagnetickou kompatibilitou (EMC).
 
  • Ve středu 20. dubna 2022 nás navštívil předseda Podvýboru pro podnikatelské prostředí, člen Hospodářského výboru a člen Výboru pro bezpečnost, poslanec Parlamentu ČR, pan Ing. Jiří Hájek. Živě se zajímal o náš výrobní program, zejména pak o unikátní pasivní komponenty a Opakovače rádiového signálu, které slouží k zajištění rádiové komunikace složek IZS v netradičním prostředí, jako jsou vnitřní prostory budov, silniční i železniční tunely a pražské metro.
  Návštěva předsedy Podvýboru pro podnikatelské prostředí
  • Říjen 2018 - Do pražských tunelů s rádiem. RCD zrealizovala pokrytí tunelového komplexu Blanka a navazujícího Strahovského tunelu a tunelu Mrázovka signálem čtyř FM rádií. Jedná se o již dříve přenášený Český rozhlas 1 – Radiožurnál, ke kterému nově přibyly Rádio Impuls, Rádio Blaník a Rádio City. Rozhlasové vysílání je jedním z bezpečnostních prvků v tunelech. Dispečer tunelu může přímo vstoupit do vysílání s mimořádným dopravním hlášením.
  • Říjen 2018 - Rádiové pokrytí tunelu Ejpovice. RCD dle vlastního návrhu vyrobila, na zakázku dodala a na místě oživila a uvedla do provozu technologii pro rádiové spojení složek IZS v tunelu Ejpovice, nově otevřeném nejdelším železničním tunelu v ČR.
  • Říjen 2018 - RCD  se aktivně zúčastnila 28. ročníku Konference Radiokomunikace 2018. Ředitel divize vývoje a výroby Ing. Libor Daněk osobně přednesl odborný příspěvek na téma "Zkušenosti s rádiovým spojením v podzemních prostorách". Příspěvek vzbudil velký zájem účastníků konference a vyvolal množství doplňujících dotazů, které Ing. Daněk ochotně zodpověděl.