RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Reference

Naše reference 

Dodávky rádiových systémů

RCD Radiokomunikace dodala pro operátory GSM Telefónica, T-Mobile a Vodafone, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo obrany ČR tzv. na klíč, tj. projekt, inženýring, výroba, montáž a oživení, více než:
 

 • 100 venkovních stanovišť se základnovými stanicemi.
 • 250 venkovních stanovišť s repeatery.
 • 170 stanovišť mikrovlnných spojů.
 • 10 stanovišť se zvláštními požadavky na spojení (letiště Ruzyně, kongresové centrum Praha, O2 Aréna Praha, silniční tunely apod.).
 • 56 stanovišť metra Praha vybavených repeatery z vlastního vývoje a výroby
   

RCD Radiokomunikace zajišťuje servis dodaných zařízení v režimu Hot-line,
tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Rádiové spojení na železnici

RCD Radiokomunikace vyvinula duplexní analogový transceiver řady MTR450, který je použit speciálně pro HW a SW integraci do systému DUAL-MODE GSM-R. Tyto transceivery jsou vyráběny ve spolupráci s německou firmou HFWK, která od roku 1982 vyvíjí a vyrábí traťové rádiové systémy pro národní a mezinárodní železnice. Zkušenosti  obou firem byly použity při vývoji  DUAL-MODE GSM-R lokomotivního terminálu určeného pro hlasový a také datový přenos. Modulová architektura tohoto zařízení umožňuje realizaci systému v několika variantách, které jsou schopny zajistit provoz jak na mezinárodních tak i národních tratích. Více než 8000 těchto lokomotivních rádiových terminálů je nasazeno v provozu na drahách SRN a okolních států.
Jednotlivé moduly systému jsou navrženy jako karty zasunuté do 19“ panelu, který je umístěn v různě řešených skříních splňujících požadavky na EMC, krytí IP a tepelnou odolnost. Koncepce zařízení umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu modulů a optimální řešení různých variant podle požadavků zákazníka. V neposlední řadě zabezpečuje efektivitu diagnostického systému, rychlý servis a nízké ceny za výcvik železničního personálu.
RCD Radiokomunikace následně vyvinula další transceiver řady MTR451, který splňuje speciální požadavky SNCF (Francouzských drah) a je pro ně v současné době vyráběn. Dosud bylo dodáno více než 5000kusů.

Více informací o systémech rádiového spojení na železnicích zde.

Rádiové spojení v metru

RCD Radiokomunikace dodává pro operátory GSM, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Ministerstvo vnitra ČR rádiové systémy TETRA a TETRAPOL na klíč tj. projekt, inženýring, výroba, montáž a oživení pro metro Praha. RCD Radiokomunikace připravuje modernizaci rádiového spojení pro zabezpečení provozu vlaků.

Rádiová síť v metru Praha (služba)  Frekvenční pásmo
Policie ČR (speciální síť) 80 MHz
Dopravní podnik (původní rádiová služební síť pro spojení s vlaky) 160 MHz
TETRAPOL (Policie ČR - Integrovaný Záchranný Systém.) 400 MHz
TETRA (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy.) 450 MHz
GSM (operátoři GSM : Telefónica, T-Mobile, VODAFONE) 900 MHz

 

Radiové spoje v tunelech

RCD Radiokomunikace dodává systémy pro zajištění rádiového spojení v tunelech a jiných podzemních prostorech. Návrhy, výroba a instalace zařízení pro pokrytí rádiovým signálem jsou provedeny v následujících tunelech: 

Komunikace Název
Návrh Výroba Instalace Rok
Městský okruh Praha
Strahovský tunel       1997
Metro Praha Tunelový úsek                       I.P. Pavlova  - Muzeum     1999
Městský okruh Brno Husovický tunel     1999
Městský okruh Praha Letenský tunel     2001
Slovenská dialnica D1 Tunel Branisko     2003
Městský okruh Praha Tunel Mrázovka     2004
Městský okruh Praha Velín Strahov - rekonstrukce     2004
Slovenská dialnica D3 Tunel Horelica     2004
Dálnice D5 Tunel Valík     2006
Dálnice D8 Tunel Libouchec     2006
Dálnice D8 Tunel Panenská     2006
Městský okruh Brno MÚK Hlinky     2007
Dálnice D1 Tunel Klimkovice     2008
Slovenská dialnica D1 Bôrik - pouze IZS -   2009
Silniční okruh kolem Prahy
Komořanský tunel     2010
Silniční okruh kolem Prahy Lochkovský tunel     2010
Městský okruh Brno Královopolský tunel 2012

Městský okruh Praha

Tunelový komplex Blanka 2015
Dálnice D8 Tunel Prackovice plán 2016
Dálnice D8 Tunel Radejčín plán 2016
Městský okruh Brno Žabovřeská   - - -
Slovenská dialnica D1 Šibeník - - -
Železniční tunel Vítkov - - -
Železniční tunel Plzeň - - -
Železniční tunel Beroun - - -
Železniční tunel Praha - Kladno 1 studie - - -
Železniční tunel Praha - Kladno 2 studie - - -
Železniční tunel Praha - Kladno 3 studie - - -
Železniční tunel Praha - Kladno 4 studie - - -
Železniční tunel Zahradnický studie - - -

Vývoj a výroba na zakázku

RCD Radiokomunikace realizuje vývoj a výrobu rádiových zařízení podle zadání zákazníků včetně odborných konzultací, měření a komplexního zajištění realizace projektu.

Příklady realizovaných řešení:

 • Rychlý mobilní rušič pro armádu České republiky.
 • Antény a repeatery pro rádiový systém TETRAPOL Policie ČR.
 • Rádiové spojení v jaderné elektrárně TEMELÍN.
 • Měření rušení a výběr stanovišť sítě TETRAPOL pro policii České republiky.
 • Měření pokrytí v metru PRAHA a v silničních tunelech.
 • EMC měření v metru PRAHA (kompatibilita rádiových sítí).
 • EMC měření a konzultace úprav elektrických zařízení pro nové vlaky metra firmy Škoda Plzeň a Siemens.

Pagingové systémy

RCD Radiokomunikace realizovala rozsáhlejší pagingové systémy např. v těchto společnostech:

 • Cutisin Jilemnice
 • Bosch Diesel Jihlava
 • Lighting Jihlava
 • Nemocnice Pardubice.

Zapojení do mezinárodních projektů

RCD Radiokomunikace se podílela na vývoji kooperačních úkolů hrazených z fondů EU. Úkoly byly zajišťovány týmem složeným ze specialistů zemí Německa, Velké Británie, Francie, Norska, Dánska, Polska a České republiky.

WAVESHIFT – vývoj a výroba super vysokofrekvenčního (SHF) nekontaktního čidla. Projekt Evropské Unie - kontrakt EC číslo COOP-CT-205-016927. Vývoj probíhal v letech 2006 až 2007. Výroba je realizována v Velké Británii.

OPTIPORT – vývoj a výroba nového účinnějšího a bezpečnějšího přenosného systému pro optimalizaci dopravy v námořních přístavech EU. Projekt Evropské Unie-kontrakt EC číslo COOP-0033015-OPTIPORT. Vývoj probíhal v letech 2006 až 2008. Výroba je realizována v Dánsku.