RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

Předseda představenstva RCD Radiokomunikace a.s., pan Ing. Tomáš Ditrt, byl na mimořádném Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory pardubického kraje zvolen předsedou KHK Pk pro volební období 2023 až 2026. Úvodní slovo předsedy je dostupné ve Zpravodaji 1/2024.

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - Dohledové systémy

Dohledové systémy

Dohledové systémy jsou nedílnou součástí rádiových systémů dodávaných RCD Radiokomunikace a jsou určeny pro zajišťování jejich bezporuchového provozu. V zařízeních se za provozu nepřetržitě testuje správná činnost rádiových cest, sledují se napájecí napětí, proudy výkonovými zesilovači, teploty hlavních součástí, nedovolené vniknutí do skříní apod. V případě zjištění poruchy nebo odchylky některého z kontrolovaných parametrů je upozorněn místní dispečer provozovatele zařízení nebo servisní organizace prostřednictvím dálkového dohledu.  

  

 

 

 

 

ZAJÍMAVÉ INFORMACE

 Sledování funkce instalovaných rádiových sítí na pracovištích dohledu RCD.

odd

Pro další informace se prosím obraťte na obchodní oddělení RCD Radiokomunikace

info

  

Tel.: +420 466 415 755 linka 544
Mobil:

+420 606 612 406

E-mail:  marketing@rcd.cz