RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


01- Vývoj a výzkum úvodní stránka

výzkum a vývoj

RCD Radiokomunikace disponuje zázemím pro vývoj i následnou výrobu rádiových systémů v pásmech od 40MHz do 8GHz. Toho společnost využívá pro zabezpečení vlastních realizovaných projektů (řešení a návrh v rámci dodávek vyšších systémů tzv. na klíč), ale také pro tzv. zakázkový vývoj na základě specifikace externího zákazníka.

 

  • Vývoj na zakázku - oddělení vývoje a konstrukce zajišťuje celý proces od zákaznické specifikace až po konečnou výrobní dokumentaci, která se stává majetkem zadavatele.

  • Vývoj a výroba na zakázku - zajištění následné výroby. Výhodou je záruka bezproblémového náběhu výroby díky bezprostřednímu propojení výrobních a vývojových pracovišť na jednom místě.

 

Technologie vyvíjená v RCD

RCD Radiokomunikace disponuje portfoliem již vyvinutých a vyráběných výrobků, které -  díky bohatým zkušenostem z jejich provozu a servisu vyšších rádiových systémů - je schopná v případě potřeby rychle rozšířit. A ze stejného důvodu při vývoji nových zařízení dle požadavků zákazníka zaručit efektivně zvolený kompromis mezi vývojovými náklady a užitnou hodnotou nově vzniklého výrobku.

Mezi námi vyvíjenou technologii patří: