RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Pracujeme s dotacemi

Pracujeme s dotacemi

Rozšíření vývojového centra – část 2

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027048
Název projektu:
Rozšíření vývojového centra – část 2
Forma financování:
projekt je spolufinancován Evropskou unií

Stručný popis:

    Předmětem projektu je rozšíření vývojového centra s hlavním důrazem na schopnost měření vyzařovacích charakteristik antén integrovaných přímo do rádiových zařízení a dále schopnosti přesné predikce pokrytí daného území rádiovým signálem.

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu:

 • stíněná bezodrazová vysokofrekvenční komora
 • polohovací zařízení do stíněné komory vč. ovládacího SW
 • vektorový analyzátor 4 portový
 • tester komunikačních zařízení
 • vysokofrekvenční generátor
 • SW pro vyhodnocování pokrytí
Měření a simulace, která jsou možná provést na přístrojích a SW pořízených z dotačních prostředků OP PIK:
 • měření S-parametrů aktivních i pasivních zařízení až do 4 portů
 • měření základních parametrů radiostanic (citlivost, výkon, zdvih, …)
 • automatizované měření vyzařovacích charakteristik antén
 • měření vyzařování a odolnosti zařízení (EMC)
 • simulace pokrytí daného území rádiovým signálem v rámci České republiky
Kontaktní osoba: Ing. Libor Daněk – výzkum a vývoj


Safe Area

Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020336
Název projektu: Safe Area
Forma financování: projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR
Stručný popis:
    Předmětem projektu je hardwarová a softwarová platforma SAFE CITY sloužící pro chytré řízení systémů veřejného osvětlení, parkovací systémy, meteorologické senzory, detekci vozidel a osob inteligentními kamerovými systémy.


Podnikové vzdělávání v RCD Radiokomunikace

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: listopad 2019 až květen 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012737
Stručný popis:
    Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance RCD Radiokomunikace. 
Za účelem identifikace konkrétních vzdělávacích kurzů vhodných pro zaměstnance byla ve společnosti realizována analýza vzdělávacích potřeb. Projekt cílí především na rozvoj pracovních znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce v naší firmě.

Klíčové aktivity: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání

ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST


Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II.)
Registrační číslo projektu:
POVEZ/3/2018/002025
Název projektu:
SolidWorks Visualize
Forma financování:
projekt je spolufinancován Evropskou unií

   Obecný cíl vzdělávací aktivity je seznámit zaměstnance s novým programem SolidWorks Visualize, který je určen k tvorbě zákaznické dokumentace.

Vzdělávací aktivitu zajišťuje společnost SolidVision, s.r.o., Brno.


Rozdělený repeater pro ozáření neobvyklých terénních profilů rádiovým signálem

Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012330
Název projektu:
Rozdělený repeater pro ozáření neobvyklých terénních profilů rádiovým signálem
Forma financování:
projekt je spolufinancován Evropskou unií

    Předmětem projektu je výzkum a vývoj nové generace digitálních repeaterů, které bude možné rozdělit na dvě části a propojit je dle potřeby kabely, optikou, mikrovlnným spojem nebo veřejným internetem.


Homologace varovného vysílače

Číslo a název prioritní osy OP PIK: 01 Operační projekt Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014370
Název projektu:
Homologace varovného vysílače
Forma financování:
projekt je spolufinancován Evropskou unií

   Předmětem projektu je homologace varovného vysílače a získaní homologačního certifikátu u akreditované společnosti.


Vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. (POVEZ II)
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
Forma financování: Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky
Název vzdělávací aktivity: SolidWorks pokročilé funkce, správa dokumentů PDM
Rozsah vzdělávací aktivity: 120 hodin
Termín realizace vzdělávací aktivity: 3. 10. 2016 - 31. 12. 2016

    Obecný cíl vzdělávací aktivity je seznámit zaměstnance se speciálními moduly návrhového systému, který se ve společnosti používá pro tvorbu projektové a technické dokumentace.
Vzdělávací aktivitu zajišťuje společnost SolidVision, s.r.o., Brno.


Rozšíření vývojového centra – část 1

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001754
Název projektu: Rozšíření vývojového centra
Forma financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií

    Předmětem projektu je rozšíření vývojového centra s hlavním důrazem na zvládnutí technologie číslicového zpracování vysokofrekvenčního signálu.
Pořízení potřebného vybavení bylo rozděleno do tří etap. V první etapě bude pořízen především software, který bude sloužit zejména k simulaci a návrhu celého řetězce číslicového zpracování signálu. Druhá etapa obsahuje zejména přístroje nezbytné pro měření a testování jednotlivých funkčních celků číslicového opakovače založených na výsledcích návrhu provedeného v rámci první etapy. Třetí etapa obsahuje přístroje potřebné pro celkové testování a měření číslicových opakovačů.

Seznam majetku pořízeného v rámci projektu:

 • SW nástroj pro programování a analýzu FPGA odvodů,
 • Pracovní stanice PC notebook,
 • Signálový generátor,
 • SW pro matematické výpočty Matlab,
 • SW pro obecnou simulaci procesů Simulink,
 • SW pro návrh FPGA obvodů Quartus,
 • SW pro návrh a realizaci DSP algoritmů v FPGA obvodech DSP Builder,
 • SW nástroj pro programování procesorů řady ARM + příslušné HW nástroje,
 • Signálový a spektrální analyzátor,
 • Zařízení pro měření modulačních vlastností,
 • Radiokomunikační tester,
 • Osciloskop RTE,
 • Přepínací matice k analyzátoru ZNB vč. kalibrační jednotky,
 • Osciloskop RTB.

Měření, která jsou možná provést na přístrojích pořízených z dotačních prostředků OP PIK:

 • Měření S-parametrů aktivních i pasivních zařízení až do 12 portů.
 • Měření základních parametrů radiostanic (citlivost, výkon, zdvih, …)
 • Měření spektrálních vlastností rádiových zařízení.
 • Analýza rádiových signálů v základním pásmu (base band).
 • Tvorba programů pro obvody typu FPGA.
 • Tvorba software pro systémy založené na procesorech s jádrem ARM.
 • Analýza a simulace přenosových systémů v prostředí Matlab a Simulink.

Kontaktní osoba: Ing. Libor Daněk - výzkum vývoj


Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r. o.

    Na tento projekt získala RCD Radiokomunikace spol. s r. o. v prosinci 2010 dotaci z EU prostřednictvím ESF ve výši 4 421 342,- Kč.

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01499

   Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Dne 10. 1. 2011 bylo zveřejněno na stránkách www.esfcr.cz. „Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ve firmě RCD Radiokomunikace spol. s r. o.“
Dne 3. 2. 2011 proběhlo v rámci projektu "Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r.o." výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ve firmě RCD Radiokomunikace spol. s r.o. Projekt je evidován v programu OP LZZ pod registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01499.
Do výběrového řízení se přihlásila jedna firma, LIONS CZ s.r.o. Jelikož tento dodavatel splnil veškeré požadavky, stal se vítězem výběrového řízení.
Dne 26. 10. 2011 proběhlo v rámci projektu „Rozvoj zaměstnanců firmy RCD Radiokomunikace spol. s r. o.“ výběrové řízení na dodavatele kurzu anglického jazyka.
Dne 4. 11. 2011 byla podepsána smlouva s jazykovou agenturou ML jazykovka, Lenka Braunerová.

V listopadu 2012 byl projekt ukončen.
V současné době čekáme na schválení závěrečné monitorovací zprávy.


Digitální rádiový opakovač

   Od února 2011 RCD vyvíjí v rámci dotačního programu na podporu výzkumu a vývoje společně s Univerzitou Pardubice technologii univerzálního vysokofrekvenčního opakovače. Nový typ opakovače bude vybaven digitálním zpracováním signálu s využitím obvodů typu FPGA. Tím bude zaručena vysoká adaptivita na nové technologie rádiového přenosu.

Měření a simulace, která jsou možná provést na přístrojích a SW pořízených z dotačních prostředků OP PIK:

 • měření S-parametrů aktivních i pasivních zařízení až do 4 portů
 • měření základních parametrů radiostanic (citlivost, výkon, zdvih, …)
 • automatizované měření vyzařovacích charakteristik antén
 • měření vyzařování a odolnosti zařízení (EMC)
 • simulace pokrytí daného území rádiovým signálem v rámci České republiky

Kontaktní osoba: Ing. Libor Daněk – výzkum a vývoj