RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


URČOVÁNÍ POLOHY POHYBLIVÝCH OBJEKTŮ V UZAVŘENÝCH PROSTORECH

Vnitřní lokalizační systémy

IDOL (InDoor Object Location) je rádiový systém určený ke sledování poloh pohyblivých objektů zejména v uzavřených prostorech. Pomocí systému IDOL je možné zobrazit a sledovat pohyb objektů s přesností ±10 cm. Dosah systému ve volném prostoru je do 250 m, v zastavěných prostorech do 40 m. Instalace systému představuje umístění pevných rádiových bodů (kotev) na předem stanovená místa a zajištění jejich napájení. Pohyblivé objekty (tagy) jsou vybaveny přenosným rádiovým modulem s autonomním napájením.

Určování polohy pohyblivých objektů (TAG) je založeno na principu rádiového měření vzdáleností objektu od nejméně 3 pevných bodů (KOTVA). Vypočítané souřadnice pohyblivého objektu ve třírozměrném prostoru jsou použity pro zobrazení objektů v plánu uzavřeného prostoru. Použité principy rádiové komunikace zaručují odolnost systému proti interferencím způsobeným odrazy a vícecestným šířením rádiových signálů v dynamicky se měnícím prostředí. Vysoká datová rychlost rádiové komunikace umožňuje zachytávat rychlé odezvy na pohyb více objektů.

Údaje o polohách objektů v reálném čase mohou být přímo zobrazovány na plánech objektů nebo exportovány do nadřízených dohledových systémů.

 

Možnosti využití

Systém IDOL má mnoho možností použití v nejrůznějších oborech činnosti, kde není možné použít běžné systémy pro lokalizaci (GPS, WiFi, Bluetooth). Dosahovaná přesnost určení polohy umožňuje použití systému pro řešení různých logistických úloh:

  • v oblasti bezpečnosti osob (společenské prostory, obchodní centra, úřady, nádraží, metro)
  • v oblasti zabezpečení majetku (ostraha objektů, zajištění nejvyšších režimů zabezpečení objektů)
  • při manipulaci s materiálem (sklady, výrobní linky, chytré budovy, Průmysl 4.0)
  • v zemědělství pro monitorování pohybu zvířat ve stájích.

 

Další informace