RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Dodávky na klíč

Dodávky na klíč

RCD Radiokomunikace dodává rádiové a komunikační systémy pro venkovní pokrytí (outdoor) i vnitřní pokrytí budov a  podzemních prostorů (indoor).

Realizujeme dodávky  na klíč včetně předprojektových měření, nalezení optimálního zákaznického řešení, projektové dokumentace, vývoje a výroby speciálních dílů, instalace, oživení systému a závěrečných měření včetně konečné certifikace.
Zákazník není v průběhu realizace dodávky na klíč zatěžován rozhodováním o problematice, která mu nemusí být úplně blízká. Jeho součinnost je vyžadována pouze při zadání a úvodní analýze, a následně až při kontrolních etapách a funkčních zkouškách při předání díla.

Projektová dokumentace a inženýring

RCD Radiokomunikace zajišťuje zpracování projektové dokumentace v rozsahu dohodnutém se zákazníkem a zároveň splňující veškeré právní a jiné náležitosti.  Zároveň zajistíme "Stavební řízení", což je kompletní proces vedoucí ke splnění podmínek vyplývajících z požadavků, které jsou dané zákonem o územním plánování a stavebním řádu.

V rámci stavebního řízení zajistíme všechny činnosti spjaté s plánovanou výstavbou, které úzce souvisí např. s majetkoprávními vztahy, s technickými požadavky investora, s podmínkami a požadavky od ostatních orgánů státní správy, s ochranou zdraví a životního prostředí, s bezpečností informací, certifikací a s mnoha dalšími.

Servisní skupiny společnosti zajišťují servis instalovaných rádiových systémů na celém území České republiky, s nepřetržitou službou hotline 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.