RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

SÁZÍTE NA DLOUHOLETOU JISTOTU PRÁCE
NA ŠPIČKOVÝCH CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH?

HLEDÁME PROJEKTANTY
A MONTÁŽNÍKY RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ.

Kontakt: Petr Němeček
+420 724 583 596
nemecek@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!


Podzemní pokrytí

pokrytí podzemních prostor

Existuje mnoho objektů a prostor, které jsou z různých důvodů odříznuty od venkovního "rádiového" světa. Mobilní telefon zde nemůže najít síť svého operátora, rádiový přijímač nezachytí žádný vysílaný program, hasič, záchranář či policista se odtud není schopen dovolat svého dispečera. Proto, aby k této situaci nedocházelo, je nutné takové objekty rádiově navázat na venkovní okolí. K tomu slouží sestava opakovačů, antén, vyzařovacích kabelů a další techniky, která zajistí rádiové napojení těchto prostor na obvyklá venkovní rádiová zařízení.

Na základě bohatých zkušeností z velkého množství již realizovaných projektů jsme schopni optimálně navrhnout a realizovat celý rádiový systém, který zajistí spolehlivé pokrytí předepsaného prostoru, ať již rozsáhlé budovy (obchodní, administrativní centrum, tovární objekt atd.) případně dopravní stavby (silniční či železniční tunel, nádražní prostory, prostory metra atd.).
Obvyklý způsob řešení je takový, že pasivní část systému (vyzařovací kabel či antény pro jednotlivá kmitočtová pásma) slouží pro všechny provozované služby, aktivní část systému je řešena stavebnicově - každá rádiová služba má vlastní opakovač. Tímto způsobem lze optimalizovat vlastnosti přenosové soustavy pro každý rádiový kanál a případně celou sestavu později rozšiřovat či upravovat. Stavebnicový systém vyvinutý a vyráběný v RCD umožňuje přenášet  jak "klasické" analogové služby v pásmech 80MHz, 160MHz, 400MHz, tak signály moderních digitálních komunikačních služeb v těchto pásmech, případně signály mobilních telefonních služeb GSM pásma.
Správná funkce celého systému je nepřetržitě monitorována a stav zobrazen v centrálním dispečinku.

I při téměř stoprocentním rádiovém pokrytí se lze návrhově pohybovat mezi dvěma mantinely - prvním je požadavek na co nejefektivnější řešení, druhým je požadavek na určitou redundantnost, která zajistí funkci systému i v případě poškození jeho části v případě požáru, výpadku napájení, úmyslném poškození atd. Nejvhodnější varianta se pak volí během konzultací se zákazníkem.  RCD Radiokomunikace pak zajistí komplexní dodávku rádiového systému na klíč včetně předprojektových měření, projektu, instalace, oživení systému a závěrečných měření pokrytí a konečné certifikace.


Mezi projekty realizované firmou RCD můžeme zařadit

Silniční tunely:

  • Praha - Strahov, Mrázovka, Letná,
  • Brno - Kohoutova, Hlinky


Dálniční silniční tunely:

  • Valík (D5)
  • Panenská, Libouchec (D8)
  • Klimkovice (D1)
  • Komořanský a Lochkovský tunel (Pražský jižní okruh)
  • Branisko (SR)
  • Horelica (SR)

 

Další informace: