RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - hasiči -Tetrapol

rádiový systém tetrapol

Při projektování nových staveb nebo při rekonstrukcích stávajících objektů se ve spolupráci s hasiči vytipují kritická místa objektu z pohledu zásahu. Na základě projektové dokumentace se provede počítačová simulace rádiového pokrytí. V objektu se přímo na místě změří síla rádiového signálu od nejbližších základnových stanic nebo od náhradního zdroje signálu. Na základě simulace nebo výsledků měření se navrhne instalace rádiového zařízení šitého na míru pro zásah v daném stavebním objektu. Rádiové zařízení se skládá z antén, anténních rozvodů a rádiového převaděče. Tato sestava pak při provozu buď rozšíří rádiovou buňku blízké základnové stanice nebo vytvoří buňku novou, sloužící pouze pro komunikaci zasahujících jednotek.

 

RCD Radiokomunikace vyvinula a vyrábí vlastní technické řešení vycházející ze zkušeností s instalací rádiového spojení pro složky IZS ve 12 silničních tunelech na území ČR a SR, v 57 stanicích metra Praha, na letišti Ruzyně a ve velkých stavebních objektech zejména v Moravskoslezském kraji. Všechna řešení v uvedených objektech byla schválena a ověřena specialisty HZS.

 

 

Technické řešení je flexibilní a umožňuje:

  • Návrh a instalaci dvoupásmových antén, rozvodů a aktivních prvků (převaděčů) jak pro spojení v pásmu 160 MHz používaném hasiči při zásahu tak i v pásmu 400 MHz (síť PEGAS) používaném složkami IZS.
  • Instalaci vnitřního rádiového převaděče, který se stane součástí objektu, nebo instalaci zásuvek pro připojení vnějšího přenosného převaděče.
  • Nepřetržitý dálkový dohled nad správnou funkcí rádiového vybavení.
  • Servis Hot-line a HelpDesk 24 hodin denně 7 dní v týdnu.