RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

Předseda představenstva RCD Radiokomunikace a.s., pan Ing. Tomáš Ditrt, byl na mimořádném Shromáždění delegátů Krajské hospodářské komory pardubického kraje zvolen předsedou KHK Pk pro volební období 2023 až 2026. Úvodní slovo předsedy je dostupné ve Zpravodaji 1/2024.

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Systémová řešení - Ochrana osob a majetku

Komplexní bezpečnostní systém - KBS

Filozofií celého systému KBS je integrace všech jeho dílčích částí do Jednotné integrační platformy. Integrací je myšleno sloučení všech stávajících bezpečnostních prvků (pokud jsou pro integraci vhodné) a jednotlivých moderních bezpečnostních systémů jako jsou CCTV, EZS, EPS, analýza zvuku, analýza obrazu...

Systémový návrh je zpravidla dělen do těchto oblastí:

Oblast A

 • Jednotná integrační platforma.
 • Uzavřený televizní okruh.
 • Kamerové systémy CCTV včetně záznamu.
 • Místní rozhlas.
 • Řízení kontroly vstupu.
 • Elektronický zabezpečovací systém.
 • Perimetr, Detekce narušení obvodu.
 • Elektronický protipožární systém.
 • Detekce plynu.
 • Mechanické bezpečnostní prvky.

Oblast B

 • Systém optických kabelů.
 • Síť datové komunikace.
 • Automatický informační systém.
 • Systém nouzového IP telefonu.
 • Radiová komunikace

Námi navrhovaná bezpečnostní řešení ochrany osob a majetku jsou tedy rozdělena do několika nezávislých, samostatných funkčních celků. Každý tento celek je často postaven na rozdílné technologii a přesto propojen vhodnou technologií a topologií sítí do jednotného systému.

Dalšími důležitými požadavky na celý systém je jeho integrovatelnost a flexibilita. Schopnost navrženého systému spolupracovat s ostatními bezpečnostními a případně dalšími technologiemi, umožní vytvoření integrovaného bezpečnostního systému s vysokou detekční schopností a předvídatelností rizik. Flexibilita celého systému i jeho částí pak musí umožnit jeho rozvoj jak kapacitně, tak technologicky tak, aby byl schopen i v budoucnu maximálně pokrývat požadavky uživatele.

Dodávka na klíč

RCD Radiokomunikace dodává komplexní bezpečnostní systémy na klíč včetně analýzy, předprojektových prací, nalezení optimálního zákaznického řešení, projektové dokumentace, vývoje a výroby speciálních dílů, instalace, oživení systému a závěrečných testů včetně konečné certifikace. Naše společnost zajišťuje zpracování veškeré projektové dokumentace v rozsahu dohodnutém se zákazníkem a zároveň splňující veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny příslušnými platnými normativními předpisy.