RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 

 

 

SÁZÍTE NA DLOUHOLETOU JISTOTU PRÁCE
NA ŠPIČKOVÝCH CELOSTÁTNÍCH PROJEKTECH?

HLEDÁME PROJEKTANTY
A MONTÁŽNÍKY RÁDIOVÝCH SYSTÉMŮ.

Kontakt: Petr Němeček
+420 724 583 596
nemecek@rcd.cz
 
VOLEJTE, PIŠTE KDYKOLIV, NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!


Systémová řešení - Ochrana osob a majetku

Komplexní bezpečnostní systém - KBS

Filozofií celého systému KBS je integrace všech jeho dílčích částí do Jednotné integrační platformy. Integrací je myšleno sloučení všech stávajících bezpečnostních prvků (pokud jsou pro integraci vhodné) a jednotlivých moderních bezpečnostních systémů jako jsou CCTV, EZS, EPS, analýza zvuku, analýza obrazu...

Systémový návrh je zpravidla dělen do těchto oblastí:

Oblast A

 • Jednotná integrační platforma.
 • Uzavřený televizní okruh.
 • Kamerové systémy CCTV včetně záznamu.
 • Místní rozhlas.
 • Řízení kontroly vstupu.
 • Elektronický zabezpečovací systém.
 • Perimetr, Detekce narušení obvodu.
 • Elektronický protipožární systém.
 • Detekce plynu.
 • Mechanické bezpečnostní prvky.

Oblast B

 • Systém optických kabelů.
 • Síť datové komunikace.
 • Automatický informační systém.
 • Systém nouzového IP telefonu.
 • Radiová komunikace

Námi navrhovaná bezpečnostní řešení ochrany osob a majetku jsou tedy rozdělena do několika nezávislých, samostatných funkčních celků. Každý tento celek je často postaven na rozdílné technologii a přesto propojen vhodnou technologií a topologií sítí do jednotného systému.

Dalšími důležitými požadavky na celý systém je jeho integrovatelnost a flexibilita. Schopnost navrženého systému spolupracovat s ostatními bezpečnostními a případně dalšími technologiemi, umožní vytvoření integrovaného bezpečnostního systému s vysokou detekční schopností a předvídatelností rizik. Flexibilita celého systému i jeho částí pak musí umožnit jeho rozvoj jak kapacitně, tak technologicky tak, aby byl schopen i v budoucnu maximálně pokrývat požadavky uživatele.

Dodávka na klíč

RCD Radiokomunikace dodává komplexní bezpečnostní systémy na klíč včetně analýzy, předprojektových prací, nalezení optimálního zákaznického řešení, projektové dokumentace, vývoje a výroby speciálních dílů, instalace, oživení systému a závěrečných testů včetně konečné certifikace. Naše společnost zajišťuje zpracování veškeré projektové dokumentace v rozsahu dohodnutém se zákazníkem a zároveň splňující veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny příslušnými platnými normativními předpisy.