RCD

Radiokomunikace

adresa:

U Pošty 26

533 52 Staré Hradiště

Česká republika

 

 

 

 

tel:

+420 466 415 755

   

e-mail: 

marketing@rcd.cz

 

obchod@rcd.cz

IČO

48173703

DIČ CZ48173703

 

 

 

 

 


Aktuálně

2023 - Projekty Izrael. V roce 2023 jsme úspěšně zrealizovali 3 větší projekty pro izraelského zákazníka. Jednalo se o dodávku technologie pro pokrytí vnitřních a podzemních prostor rádiovým signálem v pásmech FM,  160MHz a 700MHz. Vzhledem k většímu počtu přenášených služeb a jejich vzájemné frekvenční blízkosti byl velkou výzvou i vývoj sdružovacích obvodů, které zajistí dostatečnou vzájemnou izolaci jednotlivých systémů. Dva ze zmíněných projektů budou mít pokračování i v dalších letech, kdy by se měla dodat další technologie pro rozšíření stávající oblasti pokrytí.


Výrobky - TUNELOVÉ SYSTÉMY

TUNELOVÉ SYSTÉMY

RCD Radiokomunikace vyrábí vlastní stavebnicový systém, tzv. distribuční systém DS, určený pro rádiové pokrytí silničních a železničních tunelů. Systém umožňuje distribuci simplexních i duplexních rádiových signálů v kmitočtových pásmech od 30 MHz do 3 GHz podle požadavků a zadání zákazníka. Rádiové signály jsou v závislosti na délce a trase tunelu vyzařovány pomocí vyzařovacího kabelu nebo antén. Systémy opakovačů a zesilovačů bývají propojeny na delší vzdálenosti optikou, na krátkou vzdálenost koaxiálními kabely. Celý systém je monitorován z centrálního dispečinku.

 


Konkrétní řešení rádiového pokrytí tunelu závisí hlavně na jeho délce a frekvencích, které jsou v tunelu šířeny. Distribuční systém (DS) zajišťuje spojení s nejbližší základnovou stanicí (BTS) nebo s více základnovými stanicemi a zároveň předává zesílený rádiový signál do tunelu, kde je šířen pomocí vyzařovacího kabelu (VK). Distribuční systém tvoří pasivní prvky, tj. filtry, diplexery a duplexery, a aktivní prvky, tj. zesilovače, aktivní filtry, a atenuátory, nezbytné pro zpracování signálů a jejich sdružení do antén nebo vyzařovacího kabelu. Kabelové zesilovače (Z) hradí ztráty vzniklé podélným útlumem vyzařovacího kabelu. Celá konfigurace systému a případné použití kabelových zesilovačů je řešeno v rámci "Projektu rádiového pokrytí tunelu" dle zadání zákazníka. RCD Radiokomunikace zajistí komplexní dodávku rádiového systému na klíč včetně předprojektových měření, projektu, instalace, oživení systému a závěrečných měření pokrytí a konečné certifikace.

Naše realizované i rozpracované projekty z oblasti tunelových systémů můžete nalézt na stránce Reference - rádiové spoje v tunelech.